Лера Максимова
16 травня 2022 15:15

Примусове вилучення майна в Україні: у кого та як можуть конфіскувати активи

Закон про санкції дає досить широкий перелік підстав для стягнення активів фізичних чи юридичних осіб на користь держави.

Час для читання

Хвилин читання:

17

Примусове вилучення майна в Україні: у кого та як можуть конфіскувати активи

12 травня Верховна Рада ухвалила Закон «Про підвищення ефективності санкцій, пов'язаних з активами окремих осіб» із пропозиціями президента Володимира Зеленського №7194. Як повідомив спікер парламенту Руслан Стефанчук, Закон дозволяє за рішенням суду конфіскувати майно тих, хто підтримує російську агресію. Який механізм нового закону читайте у нашому матеріалі.

Законом перелік санкцій доповнюється стягненням у доход держави активів, що належать фізичній або юридичній особі, а також активів, щодо яких така особа може прямо або опосередковано (через інші фізичні чи юридичні особи) вчиняти дії, тотожні за змістом здійснення права розпорядження ними.

Як зазначено в законі, застосування цієї санкції є винятковим заходом, зумовленим гостротою становища та необхідністю досягнення цілей в умовах правового режиму воєнного стану.

Санкція у вигляді стягнення активів може бути застосована лише щодо фізичних та юридичних осіб, які своїми діями створили суттєву загрозу національній безпеці, суверенітету чи територіальній цілісності України (у тому числі шляхом збройної агресії чи терористичної діяльності) або значною мірою сприяли (у тому числі шляхом фінансування) вчиненню таких дій іншими особами.

Ця санкція може бути застосована лише у період дії правового режиму воєнного стану та за умови, що на відповідну фізичну або юридичну особу у порядку, визначеному цим Законом вже накладено санкцію у вигляді блокування активів за рішеннями Ради національної безпеки та оборони України. Але «вважаються» лише рішення, які РНБО ухвалила після набуття чинності ухваленим 12 травня нового Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення ефективності санкцій, пов'язаних з активами окремих осіб».

Які підстави можуть бути для санкції?

Закон про санкції доповнюється статтею 5-1, яка дає достатньо широкий перелік підстав для стягнення активів фізичних чи юридичних осіб у доход держави.

Стягнення активів може бути застосоване і до осіб, які "значною мірою сприяли" створенню загрози нацбезпеці іншим особам, у тому числі резидентам у розумінні Закону «Про основні засади примусового вилучення в Україні об'єктів права власності Російської Федерації та його резидентів». Тобто сприяли, в тому числі, і юрособам, які провадять свою діяльність відповідно до законодавства України на території України.

Накладення на активи арешту, встановлення мораторію або будь-яких інших обтяжень (заборона розпоряджатися чи користуватися ними), а також перебування таких активів у заставі не перешкоджає стягненню цих активів у доход держави.

Підставами застосування санкції та видом стягнення активів є:

Заподіяння суттєвої шкоди національній безпеці, суверенітету чи територіальній цілісності України, зокрема, але не виключно шляхом:

 • ухвалення рішення про збройну агресію проти України;
 • участі у прийнятті рішення (з підтримкою своїм голосом такого рішення) щодо збройної агресії, якщо таке рішення приймалося колегіально або декількома органами держави-агресора у взаємодії; участі в організації (у тому числі плануванні, керівництві та координації, державному фінансуванні та матеріально-технічному забезпеченні) підготовки збройної агресії та ін.;
 • особистої участі у збройній агресії проти України;
 • участі у прийнятті рішення про створення на захопленій внаслідок збройної агресії території України окупаційної адміністрації, у фактичному створенні окупаційних адміністрацій, а також державному фінансуванні та матеріально-технічному забезпеченні створення та функціонування таких адміністрацій;
 • участі у прийнятті рішення (з підтримкою такого рішення своїм голосом) щодо поширення юрисдикції держави-агресора або будь-якої іншої держави на територію, яка згідно з Конституцією України входить до складу України;
 • участі у прийнятті рішень щодо створення, а також у створенні, державному фінансуванні та матеріально-технічному забезпеченні державою-агресором підконтрольних йому самопроголошених органів, які узурпували виконання владних функцій на тимчасово окупованих територіях України;
 • участі в організації та проведенні незаконних виборів та/або референдумів на тимчасово окупованій території України;

Істотне сприяння вчиненню дій або прийняттю рішень, зазначених вище, зокрема, але не виключно шляхом:

 1. сприяння збройній агресії проти України, окупації/анексії території, яка відповідно до Конституції України входить до складу України, зокрема:
 • висловлення наміру та готовності використовувати у майбутньому (зокрема, за певних обставин) законні збройні формування для зазначених цілей;
 • надання державі-агресору у користування території, цивільної чи військової інфраструктури (шляхів сполучення, військових та цивільних аеродромів тощо), приміщень та територій для розміщення озброєних формувань та техніки (казарм, гуртожитків, військових полігонів, баз, центрів бойової підготовки, таборів тощо), цивільної, військової або спеціальної техніки, іншого рухомого чи нерухомого майна;
 • незабезпечення дотримання встановлених правил пересування та/або перетину державного кордону України;
 • постачання/надання, зберігання зброї, боєприпасів, вибухових речовин, військової або спеціальної техніки, інших засобів та знарядь здійснення збройної агресії проти України, забезпечення ремонту таких засобів та знарядь;
 1. фінансування або матеріально-технічне забезпечення діяльності держави-агресора, пов'язаної із збройною агресією проти України або окупацією/анексією її територій, зокрема шляхом:
 • сплати податків, зборів до державного бюджету держави-агресора, якщо загальна сума таких платежів (крім митних) за останні чотири послідовні податкові (звітні) квартали перевищує еквівалент 40 мільйонів гривень для юридичної та 3 мільйонів гривень для фізичної особи, визначених за середнім офіційним курсом Національної банку України за той самий період;
 • здійснення пожертвувань, благодійної, спонсорської допомоги, іншої безоплатної передачі коштів або іншого майна на користь органів державної влади або військового управління держави-агресора, юридичних та фізичних осіб, які вчиняють дії або приймають рішення, зазначені у пункті 1 частини першої цієї статті, або які здійснюють фінансування таких заходів, якщо сукупна протягом року сума таких коштів або вартість майна становить не менше 750 тисяч гривень за офіційним курсом Національного банку України;
 • інвестування у державні облігації держави-агресора, якщо сукупна за рік сума інвестування становить не менше ніж 3 мільйони гривень за офіційним курсом Національного банку України;
 1. інформаційного сприяння вчиненню дій або ухваленню рішень, зокрема шляхом організації, фінансування та безпосереднього здійснення публічних дій, спрямованих на:
 • спонукання до збройної агресії проти України, геноциду українського народу, дискримінації за ознакою громадянства України, вчинення діянь, які відповідно до норм міжнародного права та/або законодавства України мають ознаки військових злочинів чи злочинів проти людяності;
 • виправдання, визнання правомірної, заперечення збройної агресії проти України, окупації територій України, вчинення дій, які відповідно до норм міжнародного права та/або законодавства України мають ознаки військових злочинів, геноциду чи злочинів проти людяності;
 • глорифікацію осіб, які здійснювали збройну агресію проти України, представників збройних формувань держави-агресора, іррегулярних незаконних збройних формувань, збройних банд та груп найманців, створених, підлеглих, керованих та фінансованих державою-агресором, а також представників окупаційної адміністрації держави: державі- , що узурпували виконання владних функцій на тимчасово окупованих територіях України;
 • підтримка політики держави-агресора щодо невизнання права українського народу на самоідентифікацію та самовизначення, спотворення уявлення про самобутність Українського народу та його прагнення до незалежності, що реалізується через поширення фальшивих ідеологем, в основі яких лежить завідомо хибне та маніпулятивне ототожнення;
 • розпалювання ненависті до українського народу, його культури, державної мови, національної ідентичності.

Під публічними діями розуміються дії, адресовані невизначеному колу осіб, зокрема у мережі Інтернет або за допомогою засобів масової інформації. За наявності підстав та умов, зазначених вище, центральний орган виконавчої влади, який забезпечує реалізацію державної політики у сфері стягнення в доход держави активів осіб, щодо яких застосовано санкції, звертається до Вищого антикорупційного суду із заявою про застосування до відповідної фізичної чи юридичної особи санкції - стягнення майна чи активів, у порядку, визначеному Кодексом адміністративного судочинства України.

Види санкцій

Видами санкцій згідно із цим Законом є:

 • блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інші фізичні чи юридичні особи) вчиняти дії, тотожні за змістом здійснення права розпорядження ними;
 • стягнення у доход держави активів, що належать фізичній чи юридичній особі, а також активів щодо яких така особа може прямо або опосередковано (через інші фізичні або юридичні особи) вчиняти дії, тотожні за змістом здійснення права розпорядження ними;

Відповідно до закону забезпечення реалізації санкції у вигляді блокування активів здійснюється відповідними органами державної влади, органами місцевого самоврядування та іншими суб'єктами у межах наданих їм повноважень.

Центральний орган виконавчої влади, який забезпечує реалізацію державної політики у сфері стягнення у доход держави активів осіб, щодо яких застосовано санкції (орган, який поки що не визначений), вживає заходів щодо виявлення та розшуку активів фізичних та юридичних осіб, зазначених у рішеннях РНБО.

Цей центральний орган виконавчої влади має право залучати до виявлення та розшуку таких активів інші органи державної влади та органи місцевого самоврядування.

У разі виявлення незаблокованих активів центральний орган виконавчої влади звертається до відповідних органів та/або до посадових осіб з вимогою вчинити дії, спрямовані на тимчасове позбавлення відповідних осіб права використовувати та розпоряджатися цими активами. Така вимога є обов'язковою і підлягає негайному виконанню.

Захист та гарантії безпеки осіб, які повідомили про активи

Фізичні особи, які повідомили Національне агентство з питань запобігання корупції про активи, а також їхні близькі особи перебувають під захистом держави. Заборонено розкривати будь-яку інформацію про осіб третім особам, які не залучаються до реалізації заходів, спрямованих на застосування санкцій, крім випадків, встановлених законом.

За наявності загрози життю, житлу, здоров'ю та майну осіб у зв'язку із здійсненим повідомленням про активи (далі – повідомлення), правоохоронними органами до них можуть бути застосовані правові, організаційно-технічні та інші спрямовані на захист від протиправних посягань заходи, передбачені Законом України « Про забезпечення безпеки осіб, які у кримінальному судочинстві».

особи не несуть юридичної відповідальності за повідомлення, поширення зазначеної у повідомленні інформації, незважаючи на можливе порушення таким повідомленням своїх службових, цивільних, трудових чи інших обов'язків чи зобов'язань. Таке повідомлення не може розглядатися як порушення умов конфіденційності, передбачених цивільним, трудовим чи іншим договором (контрактом).

Фізична особа, яка повідомила про активи звільняється від цивільно-правової відповідальності за майнові та/або моральні збитки, заподіяний внаслідок здійснення повідомлення, крім випадку скоєння свідомо неправдивого повідомлення .

Для захисту прав та представництва своїх інтересів фізична особа, яка повідомила про активи, може користуватися всіма видами правової допомоги, передбаченою Законом України «Про безоплатну правову допомогу», або залучити адвоката самостійно.

Процедура конфіскації

Спершу таку заяву про стягнення активів до Вищого антикорупційного суду мало подавати Нацагентство із запобігання корупції (НАЗК). Проте після вето президента Володимира Зеленського НАЗК замінили на «центральний орган виконавчої влади, який забезпечує реалізацію державної політики у сфері стягнення в дохід держави активів осіб, щодо яких застосовано санкції». Конкретно такого органу в Україні поки що немає.

Ці справи ВАКС розглядає як суд першої інстанції. Апеляційна палата ВАКС переглядає рішення в апеляційному порядку. Касаційне оскарження рішення АП ВАКС не передбачено. Рішення ВАКС щодо застосування санкції у вигляді стягнення в день набрання законної сили надсилається Кабінету Міністрів для визначення суб'єкта, порядку та способу його виконання.

Кабінет Міністрів України уповноважений доручити здійснення заходів, пов'язаних з тимчасовим управлінням активами, що підлягають стягненню у дохід держави центральному органу виконавчої влади, який забезпечує реалізацію державної політики у сфері виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів, Фонду державного майна України, військовим адміністраціям та/або іншим органам державної влади, суб'єктам господарювання державного сектора економіки.

Раніше ми повідомляли, що в Україні ухвалили рішення про примусове вилучення активів «Сбербанку» та «Промінвестбанку».

Поділитися публікацією

Додайте Klymenko Time в список ваших джерел

Новини

Думки

свіже Популярне
ЄС слід добре подумати про те, коли прийняти Україну до своїх лав
Затягування війни може призвести до послаблення підтримки України
Завдання Заходу в Україні зрозуміле, але можуть завадити суспільні настрої: чи варто задуматися про мирний договір?
Лідери країн ЄС непублічно переконують Зеленського розпочати переговори з Путіним
Заморожений конфлікт: війна в Україні може затягнутися на 10 років чи більше
Перемога військовим шляхом є малоймовірною? В інтересах України та Заходу швидше завершити війну
Як вторгнення в Україну започаткувало нову холодну війну і чому нас може очікувати ще одна війна?
США постачають зброю Україні, демонструючи свій егоїстичний зовнішньополітичний курс
Політика Заходу посилює війну в Україні. Країни говорять про «єдність», але це лише гучні слова?
більше думок Перейти
Facebook Telegram Twitter Viber

Ви можете закрити це вікно та продовжити читання. А можете – підтримати нашу команду невеликим донатом, щоб ми й надалі могли писати та знімати відео про те, що дійсно важливо для нас з вами, разом впливати на рішення влади та суспільства

Стати другом
x
Догори