Єва Антоненко
20 квітня 2022 09:45

Форс-мажор чи ні? Юридичний статус воєнного стану

Форс-мажор передбачає можливість відмовитися від виконання зобов'язань за договором без застосування відповідальності порушення договірних зобов'язань.

Час для читання

Хвилин читання:

5

Форс-мажор чи ні? Юридичний статус воєнного стану

З початком повномасштабної війни в Україні та запровадженням військового стану багато підписантів договорів не мають можливості виконувати свої зобов'язання з причин, що не залежать від них, однак, наприклад, банки не йдуть людям назустріч. Тому визначення юридичного статусу того, що відбувається, дуже важливе.

Відповідно до законодавства (ст. 14-2 закону «Про торгово-промислові палати України»), форс-мажорними обставинами (обставинами непереборної сили) є надзвичайні та невідворотні обставини, які об'єктивно виключають виконання зобов'язань, передбачених умовами договору (контракту, угоди тощо), обов'язків, відповідно до законодавчих та інших нормативним актам, а саме:

  • загроза війни;
  • збройний конфлікт та ситуації, пов'язані з ним (включаючи, але не обмежуючись ворожими атаками, блокадами, ембарго, діями іноземного ворога): загальна військова мобілізація, воєнні дії, оголошена та неоголошена війна, обурення, акти тероризму, диверсії, піратства, заворушення, вторгнення, блокада, революція, заколот, повстання, масові заворушення, введення комендантської години, карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України, експропріація, примусове вилучення, захоплення підприємств, реквізиція, громадська демонстрація, страйк, аварія, протиправні дії третіх осіб, пожежа, вибухи, тривалі перерви у роботі транспорту, регламентовані положеннями відповідних рішень або актами державних органів влади, закриття морських проток, заборона (обмеження) експорту/імпорту і т.п.;
  • обставини, викликані винятковими погодними умовами або стихійним лихом: епідемія, сильний шторм, циклон, ураган, торнадо, ураган, повінь, нагромадження снігу, ожеледиця, град, заморозки, замерзання моря, проток, портів, перевалів, землетрус, блискавка, , просідання та зсув, інші стихійні лиха, і т.д.

Тобто війна в Україні повністю підпадає під юридичне поняття форс-мажорних обставин.

Засвідчують наявність форс-мажорних обставин Торгово-промислової палати України та уповноважених нею регіональних торгово-промислових палат (ст. 14-1 закону «Про торгово-промислові палати України»). Сертифікат про такі обставини має бути безоплатно виданий протягом 7 днів з дня звернення суб'єкта господарської діяльності.

У зв'язку із запровадженням з 24 лютого 2022 р. на території України військового стану, Торгово-промислова палата України 26 лютого 2022 р. ухвалила рішення, яким для всіх суб'єктів господарської діяльності та/або фізичних осіб за договором засвідчила військову агресію РФ проти України форс-мажорною обставиною (обставиною непереборної сили). Відповідне рішення ТПП України можна знайти за посиланням та роздрукувати при необхідності для надання до установ, що відмовляються визнавати те, що відбувається, форс-мажором. Таким чином, проходити повну процедуру зі зверненням до ТПП, готуючи документи, більше не потрібно.

Крім того, статтею 617 Цивільного кодексу України передбачено, що особа, яка порушила зобов'язання, звільняється від відповідальності за порушення зобов'язання, якщо вона доведе, що це порушення сталося внаслідок випадку чи непереборної сили.

Також, відповідно до статті 218 Господарського кодексу України, якщо інше не передбачено законом або договором, суб'єкт господарювання за порушення господарського зобов'язання несе господарсько-правову відповідальність, якщо не доведе, що належне виконання зобов'язання виявилося неможливим внаслідок дії непереборної сили, тобто . надзвичайних та невідворотних обставин за даних умов провадження господарської діяльності.

Таким чином, у зв'язку з визнанням військової агресії РФ проти України форс-мажорною обставиною, сторони за договором можуть припинити виконання зобов'язань через неможливість їх виконання та без застосування відповідальності за порушення договірних зобов'язань.

Раніше ми писали про те, що НБУ рекомендує фінустановам давати клієнтам кредитні канікули та реструктуризувати борги, І писали про те, на що скаржаться клієнти банків у війну.

Поділитися публікацією

Додайте Klymenko Time в список ваших джерел

Новини

Думки

свіже Популярне
більше думок Перейти
Facebook Telegram Twitter Viber

Ви можете закрити це вікно та продовжити читання. А можете – підтримати нашу команду невеликим донатом, щоб ми й надалі могли писати та знімати відео про те, що дійсно важливо для нас з вами, разом впливати на рішення влади та суспільства

Стати другом
x
Догори